Web portal

By | 27 lipnja, 2020

Mnoštvo je web sjedišta koje se nazivaju portali. Web portali su takva web sjedišta kja bi trebala korisnicima nuditi široku lepezu sadržaja, spomenimo samo neke: vijesti, zabavu, e-mail, chat, forum, kulturne sadržaje, a sve kako bi njima što više ispunili informacijske potrebe (prosječnog) korisnika. Iako to nije nužno, često se web portali prilagođavaju individualnim obilježjima i navikama korisnika, prilagođavajući se izgledom i razmještajem sadržaja. Glavni je cilj svakog portala da korisnici što više i češće borave na njihovim stranicama (kako bi putem oglašivača ostvarivali što veće prihode), a jedan od mogućih puteva je taj da ih korisnici u svojim web preglednicima postave za početnu stranicu.

Category: ICT