Program, aplikacija, …

By | 27 lipnja, 2020

Program je uređeni skup naredbi ili instrukcija s određenom funkcionalnošću. Najčešće je u binarnom obliku. To je i intuitivno jasno.

Da bismo objasnili sljedeći pojam – proces, uzmimo za primjer program koji svakodnevno koristimo – web preglednik. Njime posjećujemo web stranice. Često otvaramo nove kartice (tabove). Što su ti tabovi? Procesi koje je pokrenuo jedan izvršni program – web preglednik. Dakle, program može pokretati više procesa, međusobno nezavisnih. Ti procesi mogu komunicirati s korisnikom preko zajedničkog prozora ili više njih.

Dretva je programska nit koja obično troši različite resurse računala; ukoliko pak troši iste resurse, stvara se red čekanja. Primjer: u web pregledniku možemo istovremeno pregledavati web stranice, možemo preuzimati neku veliku datoteku, možemo ispisivati na pisač, komunicirati u chatu, …

Aplikacija predstavlja množinu programa koji imaju zajedničku funkcionalnost i prema korisniku su predstavljeni sučeljem koje se najčešće sastoji od jednog prozora.

Alat je počasni naziv za neku programsku podršku koji kao korisnici dodijeljujemo nekom programu ili aplikaciji ukoliko nam u cijelosti zadovoljava neke informacijske potrebe, primjerice obradu teksta, slike, zvuka i sl.

Informacijski sustav obuhvaća programski sustav koji u cijelosti zadovoljava informacijske potrebe nekog radnog mjesta ili fukcionalnost organizacije, npr. IS referade, računovostveni IS, IS knjižnice, IS uprave i sl. Ukoliko sve te IS-ove neke organizacije integriramo u jednu smislenu cjelinu, dobivamo integrirani IS.

Odnos između ovih pojmova može se ilustrirati sljedećom shemom: dretva – proces – program – aplikacija – alat – informacijski sustav.

Category: ICT